Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập để gửi báo cáo, góp ý.

Báo cáo triển khai Công điện 628/CĐ-BCĐQG

Mẫu báo cáo đang trong quá trình hoàn thiện theo chỉ đạo của BCĐQG

Phần 1. Nộp báo cáo tình hình triển khai
Phần 2. Báo cáo số liệu người bệnh