Danh sách công văn cần gửi báo cáo, ý kiến

TTNgày ban hànhNgày hết hạnCông vănThực hiện
105/12/202220/12/2022CV 1611/KCB-QLCL&CĐT V/v góp ý, chỉnh sửa, bổ sung mẫu phiếu KSHL NB & NVYT

Tra cứu

221/03/202201/04/2022CV293/KCB-QLCL&CĐT V/v báo cáo đầu mối phụ trách các bộ phận công tác KCB của đơn vị

Báo cáo

Tra cứu