Cảnh báo

Bạn cần ĐĂNG NHẬP để thực hiện khảo sát hay nhập phiếu khảo sát.

Báo cáo triển khai Công điện 628/CĐ-BCĐQG

Mẫu báo cáo đang trong quá trình hoàn thiện theo chỉ đạo của BCĐQG

Phần 1. Nộp báo cáo tình hình triển khai
Phần 2. Báo cáo số liệu người bệnh

* Yêu cầu chốt số liệu lúc 0 giờ và báo cáo trước 9 giờ sáng!