NHẬP KẾT BÁO CÁO HỒI SỨC TÍCH CỰC TẠI BỆNH VIỆN

Nhập dữ liệu
HƯỚNG DẪN:
Bước 1: Tải mẫu tại Mẫu NHẬP Báo cáo HSTC
Bước 2: Mở tập tin lên, nhập dữ liệu và lưu lại với dạng XLSX.
Bước 3: Chọn file để nhập lên hệ thống.
Bước 4: Kiểm tra dữ liệu 1 lần nữa và Xác nhận lưu vào hệ thống.
Tập tin xlsx