Danh sách công văn cần gửi báo cáo, ý kiến

TTNgày ban hànhNgày hết hạnCông vănThực hiện
104/202320/04/2023

CV 416/KCB-QLCL&CĐT V/v gửi danh mục kỹ thuật và quy trình kỹ thuật của bệnh viện

Chỉ áp dụng cho các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Y Hà Nội, Y Dược Huế, Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Đã báo cáo